فهرست بستن
سال ۱۴۰۲ مبارک
بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول استان و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دبیران چند مهارتی گروه علوم تجربی
برگزیدگان کشوری تولید محتوای آموزشی (کلیپ آزمایشگاه) _ دبیرخانه کشوری علوم تجربی مستقر در استان فارس
برگزاری کارگاه آموزشی حضوری ویژه دبیران علوم تجربی قطب زاهدان
نتایج اولیه جشنواره تولید محتوای الکترونیکی درس علوم تجربی ( مرحله استانی)
previous arrow
next arrow
 
 • فیلم آموزشی پایه هفتم

 • درسنامه پایه هفتم

 • نمونه سوال پایه هفتم

 • بارم بندی پایه هفتم

 • آزمایش های موازی

 • فیلم آموزشی پایه هشتم

 • درسنامه پایه هشتم

 • نمونه سوال پایه هشتم

 • بارم بندی پایه هشتم

 • آزمایش های موازی

 • فیلم آموزشی پایه نهم

 • درسنامه پایه نهم

 • نمونه سوال پایه نهم

 • بارم بندی پایه نهم

 • آزمایش های موازی